Måleriet

Ett rum för att måla borde vara obligatoriskt på ett makerspace, en yta där det är möjligt att hantera färg i alla former utan risk för att hela lokalen börjar lukta lösningsmedel. Det är även möjligt att förvara projekt som behöver torka efter att ha behandlats, ordentligt med ventilation och högt till tak gör det möjligt att ytbehandla även stora projekt.