ALLA VERKTYG DU INTE HAR HEMMA

EN VERKSTAD FÖR KREATIVA MÄNNISKOR

ett Makerspace i Göteborg. Mikrofabriken är en ideell förening med syftet att:


“Främja kreativitet och tillhandahålla en miljö för förenings medlemmar att utöva konstruktionsarbete av allehanda slag”


För att uppnå vårt syfte driver vi en verkstad där våra medlemmar kan arbeta med sina projekt. Vi utvecklar hela tiden verkstaden för att passa för den verksamhet våra medlemmar är intresserade av.