Studiefrämjandet är ett av Sveriges största studieförbund med ett brett utbud av studiecirklar, utbildningar, kulturarrangemang och föreläsningar.

Stockholm Makerspace är en ideell förening som startats av ett blandat gäng som delar en vision om att starta ett Makerspace i Stockholm. Idén växte fram på ett forum på nätet. Sedan april 2012 har vi setts regelbundet för att gemensamt sprida kunskap om ‘The Maker movement’ och söka kontakt med likasinnade.

MakersLink är en plats där vem som helst ska kunna hitta ett hem för sin kreativitet och få utrymme för att arbeta på egna eller andras projekt. Här delar vi erfarenheter och kunskap, samarbetar eller bara umgås med varandra medan idéer tar form. Lokalen och verksamheten är därför helt dynamisk och formas och förändras utefter de personer som deltar i verksamheten samt de behov som finns och uppstår.

Makers of Sweden är ett projekt som syftar till ökad samverkan mellan Makerspaces och makerintiativ i Sverige, något vi tror är till gagn för såväl kreativa individer som det svenska innovationsklimatet i stort.