Stöd Mikrofabriken

Stort tack till våra sponsorer!

Vill du också stödja vår verksamhet? Info finns längst ner på denna sidan.

Tools har sponsrat oss med kvalitetsverktyg från deras sortiment (som syns i bilden).

Stort tack till dem!


Detta är en exempeltext


Detta är en exempeltext

Mikrofabriken är idag helt medlemsfinansierad verksamhet

En av föreningens grundpelare är att vara ekonomiskt oberoende. Detta innebär i praktiken att föreningen kan stå på egna ben utan att vara beroende av bidrag eller donationer.

Det har dock genom åren kommit frågor från företag och individer om hur man som extern part kan stödja föreningens verksamhet. Som svar på dessa frågor har vi skapat ett dokument som finns länkat till nedan.


Om ni önskar stödja föreningen genom att exempelvis donera maskiner eller verktyg, ekonomiskt eller på något annat sätt, vänligen läs igenom dokumentet som finns tillgänglig här (ett PDF-dokument).

Tag sedan kontakt med någon av våra medlemmar, eller maila info@mikrofabriken.se


Tack!